O mnie

Kilka słów o tym kim jestem i czym się zajmuję

dr kamila ścisłowicz

Jestem absolwentką Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego.

W roku 2010 na tej samej Uczelni ukończyłam Filologiczne Studia Doktoranckie. Pracę doktorską napisałam z dziedziny językoznawstwa germańskiego (Zu den Euphemismen im Deutschen und Polnischen in ausgewählten lexikalisch-semantischen Feldern). Prowadziłam także zajęcia ze studentami filologii germańskiej.

Od 2008 roku pracuję jako nieprzysięgły tłumacz języka niemieckiego oraz lektorka języka niemieckiego. We wrześniu 2016 roku przystąpiłam do Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy z siedzibą w Gdańsku. Język ten jest dla mnie nie tylko źródłem dochodu, ale także pasją. Od roku 2008 prowadzę działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Języków Obcych Star.

%

Zadowolonych Klientów

Przetłumaczone książki

lat działalności

herbaty owocowe dziennie

“Ile trudności i nieporozumień można by uniknąć, ile czasu oszczędzić,  oddając sprawy w zaufane ręce tłumacza.”

Friedrich von Gentz

Nawiążmy kontakt

Zadzwoń:

502 914 229