Tłumaczenia pisemne

Oferuję profesjonalne tłumaczenia pisemne z języka niemieckiego i na język niemiecki.

Co tłumaczę

Tłumaczenia z języka niemieckiego z powodu stopnia trudności dzielimy na: tłumaczenia ogólne, tłumaczenia specjalistyczne i tłumaczenia techniczne. 

Do osobnej grupy możemy zaliczyć tłumaczenia medyczne z języka niemieckiego, które z racji swojego stopnia skomplikowania na który składają się: znajomość pojęć medycznych z języka niemieckiego, umiejętne stosowanie języka łacińskiego pojawiające się w tłumaczeniach medycznych należą do tłumaczeń wymagających od tłumacza języka niemieckiego bardzo dużej wiedzy z zakresu medycyny.

Tłumaczenia specjalistyczne

Tłumaczenia specjalistyczne to teksty zawierające około 20 % pojęć specjalistycznych na całą objętość tekstu. Tłumaczenia specjalistyczne z języka niemieckiego lub na język niemiecki to tłumaczenia z zakresu ekonomii, prawa, dokumentacja audytu. Do tekstów specjalistycznych z języka niemieckiego możemy zaliczyć także teksty marketingowe czy biznesowe (treść stron www, foldery reklamowe, ulotki).

Tłumaczenia techniczne

Tłumaczenia techniczne z języka niemieckiego lub na język niemieckie zawierają około 20% pojęć technicznych na całą objętość tekst. Do tej pory przetłumaczyłam bardzo wiele tekstów z języka niemieckiego i na język niemiecki o profilu technicznym z wielu dziedzin przemysłu: stolarka okienna, budownictwo drewniane, przemysł stalowy, maszynowy, kolejowy, ochrona środowiska.
W tym instrukcje obsługi i konserwacji sprzętu medycznego, karty charakterystyki, specyfikacje techniczne, karty gwarancyjne i wiele innych. Dzięki wieloletniemu doświadczaniu i współpracuję z firmami z Niemiec, Szwajcarii i Austrii.

Tłumaczenia ogólne

Tłumaczenia z języka niemieckiego lub na język niemiecki o małym stopniu trudności.

Proste CV (nie zawierające pojęć specjalistycznych lub technicznych), listy motywacyjne czy korespondencja mailowa między firmami.

Ofertę rzetelnych tłumaczeń pisemnych, a także ustnych kieruję do firm w tym wydawnictw medycznych, firm weterynaryjnych, instytucji państwowych, Klientów prywatnych z Gdańska i całego Trójmiasta w tym Gdyni, Sopotu, Pruszcza Gdańskiego, Rumi.

Nawiążmy kontakt

Zadzwoń:

502 914 229